Biblioteka Synodu

Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego to jedyna tego typu placówka w tej części Europy. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy książek, przede wszystkim z zakresu teologii ewangelickiej, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu reformowanego, publikacje historyczne poświęcone historii reformacji w Polsce, dziejom Kościoła ewangelicko-reformowanego, polskiego i litewskiego ewangelicyzmu w XVI - XX w., a także czasopisma i publikacje dokumentujące współczesną działalność ewangelików reformowanych w Polsce i na świecie.
     Biblioteka dokonuje zakupów nowości książkowych z interesujących nas dziedzin. Otrzymuje także dary. Wspierał nas książkami ks. Ralf Hamburger, a ks. Hartmut Rebuschat przekazał całość dzieła Karola Barta Kirchliche Dogmatik. Kilka razy zwrócono nam nasze własne książki, ze zniszczonego i rozproszonego w latach 1944-1945 księgozbioru. Inwentarz Biblioteki zawiera obecnie 4500 pozycji. Drugie tyle oczekuje na zinwentaryzowanie. Biblioteka Synodu jest w trakcie katalogowania zbioru. Dział podręczny jest skatalogowany i obejmuje 870 woluminów. W przyszłości Biblioteka Synodu pragnie włączyć się w sieć wymiany międzybibliotecznej. Rocznie odwiedza nas ponad 500 osób. Biblioteka Synodu działa w ramach konsystorskiej Komisji Dokumentacji Informacji i Wydawnictw.
     Biblioteka Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, działająca obecnie w budynku kościoła ewangelicko-reformowanego przy ul. Solidarności 74 w Warszawie, ma skomplikowaną historię. Jej początki wiązać można z księgozbiorem znajdującym się przy warszawskim zborze ewangelicko-reformowanym już w drugiej połowie XVIII wieku, a składały się na niego zapewne dary, spuścizny po duchownych i wykształconych parafianach oraz pozycje nabywane za pośrednictwem warszawskich wydawców i księgarzy - ewangelików, takich jak Michał Gröll i inni.
     W czasie drugiej wojny światowej największe straty poniosła Biblioteka Synodu w okresie powstania warszawskiego. Jej siedziba uległa częściowemu uszkodzeniu, a ocalałe zbiory rękopiśmienne i książki przetrwały zimę 1944/45 bez nadzoru w pozbawionych okien i zalewanych wodą pomieszczeniach.
     Po wojnie i przejęciu księgozbioru Biblioteki Synodu przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, przez dłuższy czas Kościół ewangelicko-reformowany nie miał centralnej biblioteki, działały tylko biblioteki zborowe.
     Dopiero w latach osiemdziesiątych powrócono do idei powołania biblioteki ogólnokościelnej wyspecjalizowanej w gromadzeniu i udostępnianiu literatury teologicznej i historycznej, a ostatecznie postanowiono reaktywować Bibliotekę Synodu, która swe pomieszczenia znalazła w budynku "nowego kościoła" ewangelicko-reformowanego na Lesznie.
     Bogactwem biblioteki są nie tylko książki. To przede wszystkim ludzie, którzy są z nią związani: To oni stanowią o tym, że biblioteka jest niezwykłym miejscem z nowatorskim podejściem do uczniów i studentów.
Biblioteka prowadzi również spotkania poświęcone reformacji, a także historii i teologii Kościoła. Zapraszamy.
Kontakt: Krzysztof Bandoła-Skierski, bibliotekarz – tel. 609-408-985

Copyright © 2007-2019
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.
All Rights Reserved.

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.

Więcej: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Al. "Solidarności" 76A
00-145, Warszawa
mazowieckie, Polska
mail: reformowani@reformowani.pl
Telefon: 48 22 831-45-22
Faks: 48 22 831-08-27