Drukuj

– Ks. Michał swoją postawą przypomina nam i upomina nas: bądźmy obecni. Są miejsca i okoliczności, są sprawy i są wyzwania, gdy możemy dać tylko jedną odpowiedź: „Hineni – oto jestem”, bo możemy dać tylko siebie, tylko swoją obecność, swoją wiarę i ufność w Boże miłosierdzie, w przebaczenie nam i całemu światu – powiedział Bogdan Białek wręczając ks. Michałowi Jabłońskiemu nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawaną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uroczystość miała miejsce 21 stycznia po niedzielnym nabożeństwie w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

Nagroda im. ks. Indrzejczyka jest przyznawana przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz kształtowania społecznych postaw otwartości i tolerancji. Jej patron, ks. Indrzejczyk, był wiceprzewodniczącym PRChiŻ zaangażowanym w działalność ekumeniczną. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r.

Tegorocznym laureatem nagrody został proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie ks. Michał Jabłoński. Bogdan Białek powiedział w laudacji, że honorując go Rada chce „»upublicznić wdzięczność« dla całej, niewielkiej przecież, wspólnoty ewangelicko-reformowanej w Warszawie”, za to, że przez wiele lat spotykała się na terenie parafii i do dzisiaj korzysta z jej adresu jako adresu swojej siedziby. Jednak najważniejszym powodem wyróżnienia jest chęć podkreślenia, „jak ważnym momentem dialogu jest obecność”, ponieważ dialog to forma spotkania, czyli bycia obecnym. A ks. Jabłoński jest obecny „podczas obchodów rocznic powstania w getcie, jest w Jedwabnem i w Kielcach podczas rocznic bratobójczej zbrodni dokonanej przez polskich chrześcijan na Żydach. Jest obecny. Modli się. Mówi całym sobą: »Hineni«, mówi: »Oto jestem«”.

Bogdan Białek przywołał też refleksję, jaką podzielił się z nim w mejlu w przeddzień wręczenia nagrody chrześcijański współprzewodniczący Rady Zbigniew Nosowski: „Właściwie od zawsze myśleliśmy, iż ks. Jabłoński powinien być formalnym członkiem Rady. I zawsze się dziwiliśmy, że wciąż nie jest. Ale jakoś się tak dziwnie składało, że chyba nikt mu tego formalnie nie zaproponował. A teraz – już wszystko jasne: Opatrzność tak to przewidziała. Bo gdyby był członkiem Rady, to nie mógłby otrzymać tej nagrody. A teraz możemy mu wręczyć i plakietę, i deklarację członkowską do podpisania”.

– W zasadzie nie robię nic nadzwyczajnego. Po prostu jestem, biorę udział w uroczystościach ekumenicznych i międzyreligijnych. W swoich kazaniach zawsze jestem przeciwko antysemityzmowi i marginalizacji jakichkolwiek grup z powodu religii, rasy czy przekonań – powiedział ks. Jabłoński komentując przyznanie mu nagrody. Zwrócił uwagę, że zaniedbywanie dialogu doprowadziło do wielu wojen. – W naszym, mimo wszystko spokojnym społeczeństwie, brak dialogu powoduje, że ludzie, którzy niezbyt orientują się w problematyce ekumenizmu czy relacji międzyreligijnych, reagują strachem i wrogością na wszystko to, co inne – mówił laureat.

Prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący PRChiŻ, przybliżył zebranym, czym jest ta organizacja, powstała po 1989 r. – Jesteśmy częścią ogólnoświatowych prób rozwijania tego braterstwa i współpracy nie tylko na płaszczyźnie ogólnoludzkiej, ale i na religijnej. Budowanie na tej podstawie jest fundamentem tego, co robimy – powiedział. Przypomniał, że Rada organizuje co roku marsz szlakiem pomników getta warszawskiego, organizuje również uroczystość modlitewną „Wspólnej radości Tory”. Rada przyznaje też tytuł Człowieka Pojednania osobom z zagranicy lub obcokrajowcom mieszkającym w Polsce.

Zanim nastąpiło wręczenie nagrody Bogdan Białek przedstawił postać ks. Romana Indrzejczyka. Obecna podczas uroczystości siostra ks. Romana, Anna Pawlak, powiedziała również kilka słów o swoim bracie. Z kolei Ewa Trafna, malarka, rzeźbiarka i performerka, opowiedziała o samej nagrodzie i przedstawiła jej dotychczasowych laureatów. Nagroda zaprojektowana przez artystkę, to statuetka przypominająca książkę z wizerunkiem charakterystycznej sylwetki ks. Romana. Jej dotychczasowymi laureatami byli duchowni rzymskokatoliccy: ks. Stanisław Bartmiński z Krasiczyna (2012), ks. Marian Bronikowski z Sieradza (2013) i ks. Jerzy Stranz z parafii św. Wojciecha w Poznaniu (2017), metodystyczny ks. Janusz Daszuta z parafii w Kielcach (2015) oraz prawosławny ks. Henryk Paprocki z parafii św. Grzegorza w Warszawie (2016). Nagrodę przyznaje PRChiŻ na wniosek kapituły, której przewodniczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego i członek Rady.
Na zakończenie uroczystości odbył się minirecital Maniuchy Bikont, która wykonała kilka ukraińskich kolęd i kołysankę żydowską.

Ewa Jóźwiak

Fot: E. Jóźwiak, J. Kot, M. Tajchman