Drukuj

Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska zostali laureatami tegorocznej nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wręczenie nagród odbyło się podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Gala miała miejsce 21 października w Teatrze Kamienica w Warszawie. Swoje nagrody przyznały cztery kościelne organizacje charytatywne: rzymskokatolicki Caritas Polska, luterańska Diakonia, reformowana Diakonia oraz prawosławny Eleos.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyznała swoje nagrody po raz czwarty. Tegorocznymi laureatami zostały cztery osoby: Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska.

Danuta Kwiatkowska przez wiele lat bezinteresownie pomagała seniorom, osobom samotnym i schorowanym. Barbara Stahl angażowała się w poprawę skomplikowanych sytuacji dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, organizując im pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę instytucji społecznych. Udzielała korepetycji i wspierała materialnie podopiecznych. Pomagała też osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym. W czasie stanu wojennego razem z nieżyjącym już mężem ks. Jerzym Stahlem wspierała rodziny osób represjonowanych za przynależność do „Solidarności”.

więcej: jednota.pl