Strona główna
Historia Kościoła
Duchowni Kościoła
Agendy kościelne
Święta kościelne
Posłuchaj
Oświadczenia
Publikacje
Czytelnia
RTV
Linki
Napisz do nas
Mapa dojazdu
Archiwum
Welcome
The History
Where can you find us?
Ukazała się JEDNOTA 3/2014

W trzecim tegorocznym numerze JEDNOTY czytelnicy znajdą m.in. artykuły o historii Jana Husa, wykorzystaniu argumentacji biblijnej w dokumencie „Gender Justice Policy”, historii misji anglikańskiej w Warszawie w XIX i XX w. czy karcie tytułowej Biblii brzeskiej. Nie zabrakło także relacji z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

W lipcu rozpoczął się w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP Rok Jana Husa. W wydanym właśnie numerze JEDNOTY tematykę dotyczącą czeskiego reformatora podnoszą ks. Helena Jonová i Małgorzata Grzywacz.

13.11.2014.
 
Ekumeniczny festiwal "Psallite Deo" w Kętach
Po raz 17. w historii i po raz czwarty w formule ekumenicznej w Kętach na Podbeskidziu odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej "Psallite Deo". Imprezę, którą zaplanowano na 16-19 października br., swym patronatem objęli biskupi pięciu wyznań chrześcijańskich.

Jak informują organizatorzy, na Festiwal złożą się Międzydekanalny Przegląd Muzyczny i Ogólnopolski Konkurs Muzyczny. Udział w konkursie międzydekanalnym zapowiedziało 4 solistów, jeden chór, 7 ludowych zespołów śpiewaczych oraz 4 zespoły wokalno-instrumentalne. W konkursie o zasięgu ogólnopolskim udział wezmą 4 młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne, 4 dziecięce zespoły wokalno-instrumentalne oraz 6 solistów. Zaplanowano też występy gościnne chórów z Białorusi i Słowacji oraz widowisko poetycko-muzyczne w wykonaniu krakowskiego aktora Jana Nowickiego.

Więcej: www.ekai.pl
17.10.2014.
 
W służbie wojsku polskiemu na przestrzeni dziejów

Dzięki współpracy z Drukarnią Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe wydało pracę zbiorową pod redakcją naukową dr hab. Pawła Leszczyńskiego pt. W służbie wojsku polskiemu na przestrzeni dziejów: tradycje i współczesność Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
Praca ta jest zbiorem artykułów o historii wojskowego duszpasterstwa ewangelickiego od jego powołania przez marszałka Józefa Piłsudskiego w 1919 roku po najnowszą historię Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odtworzonego po 45-letniej przerwie na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 1994 roku. Znajdujemy w niej artykuły: prof. Zofii Waszkiewicz i prof. Jarosława Kłaczkowa (lata 1919-1945), ks. dr. Krzysztofa Reja (lata 1945-2000) oraz analizę prawną dr hab. Pawła Leszczyńskiego na temat statusu prawnego duszpasterstw wojskowych wybranych krajów świata.

05.10.2014.
 
Prezent pod choinkę

12.09.2014.
 
APEL SYNODU KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W RP W SPRAWIE SYTUACJI W IRAKU
Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk

My, zebrani w dniach 6-7 września 2014 r. na Synodzie w Warszawie, wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP występujemy do władz naszego kraju z apelem o bezzwłoczne i stanowcze działania, mające na celu zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu oraz poprawę sytuacji mniejszości religijnych, w tym naszych Sióstr i Braci w Chrystusie, prześladowanych i bestialsko mordowanych za swoją wiarę w północnym Iraku.

09.09.2014.
 
Obradował Synod Kościoła reformowanego

W Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad przyjęto nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Wystosowano również apel w sprawie sytuacji mniejszości religijnych w Iraku oraz podjęto decyzję o wsparciu jednej rodziny chrześcijańskiej w Iraku lub Syrii.

Synod obradował od 6 do 7 września w warszawskiej siedzibie władz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Synodałowie przyjęli nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Kadencje Konsystorza, Synodu i Kolegiów Kościelnych zostały wydłużone z trzech do czterech lat. Dopisano również rozdziały o diasporze i diakonii, które usankcjonowały dotychczasową praktykę. Przywrócony został urząd diakona, który ma pełnić służbę charytatywną w Kościele. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

08.09.2014.
 
Odpowiedź Konsystorza KE-R na list w sprawie sytuacji chrześcijan w Iraku

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha”.

2 Kor 1,3-5

Siostry i Bracia! Niestety znów świat obiegają informacje o prześladowaniach religijnych, i nie tylko religijnych, w różnych częściach naszego globu. Wydawać by się mogło, że czasy, w których człowiek bałby się o życie ze względu na światopogląd czy wyznawaną religię minęły bezpowrotnie, ale nie. Chrześcijanin nie może przejść obojętnie nad nieszczęściem i winien pochylić się nad potrzebującym. Doceniamy apel o modlitwę i solidarność wystosowany przez Światową Radę Kościołów i Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych i prosimy by w modlitewnej wspólnocie naszego Kościoła polecać Bogu tych, którzy nierzadko mają już tylko nadzieję.

20.08.2014.
 
Drugi numer Jednoty 2014

Jednota 2/2014Ukazał się drugi w tym roku numer JEDNOTY. Tym razem jego tematyka dotyczy problemów wolności w kontekście 25. rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

„Wolność – i co dalej?” – takie pytanie widnieje na okładce najnowszego numeru JEDNOTY. Autorzy artykułów wspominają przemiany demokratyczne sprzed 25 lat w kontekście polskim, wschodnioniemieckim i europejskim. Zastanawiają się też nad rolą Kościołów wówczas i obecnie, w sytuacji wolności i demokracji.

W numerze podjęta została tematyka miejsca religii we współczesnym społeczeństwie, wolności religijnej i radzenia sobie w warunkach pluralizmu światopoglądowego. Wolność przyniosła również nowe pytania w debacie społecznej. Jednym z nich jest problematyka gender – publikując artykuły na ten budzący emocje temat chcemy rozpocząć dyskusję uwzględniającą różne punkty widzenia.

Ponadto w numerze kolejny odcinek cyklu o pomocnicach reformacji (tym razem o Annie Wazównie), a także rozmowa z ks. Setrim Nyomim, ustępującym sekretarzem generalnym Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, który opowiada o wyzwaniach stojących przed ewangelikami reformowanymi na całym świecie.

Najnowszy numer JEDNOTY jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

25.07.2014.
 
Zurych Miastem Reformacji

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (WEKE), zrzeszająca Kościoły luterańskie, ewangelicko-unijne, reformowane i metodystyczne, przyznała Zurychowi tytuł Miasta Reformacji – poinformował austriacki biskup luterański Michael Bünker, sekretarz generalny (WEKE). Lista będzie systematycznie rozszerzana – zapowiedział biskup.
Miasta Reformacji to inicjatywa WEKE, mająca na celu popularyzowanie europejskich miast ważnych dla historii XVI-wiecznej Reformacji. Zurych jest obok Genewy najważniejszym miastem szwajcarskiego (reformowanego) nurtu Reformacji – to właśnie tam działalność reformacyjną rozpoczął ks. Ulrich Zwingli (kilka lat później niż ks. Marcin Luter w Wittenberdze), a kontynuował Heinrich Bullinger. Również w Zurychu powstały pierwsze grupy anabaptystyczne.

25.05.2014.
 
Ks. Ferguson sekretarzem generalnym ŚWKR

Kanadyjski duchowny ks. Christopher Ferguson został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 1 sierpnia zastąpi na tym stanowisku pochodzącego z Ghany ks. Setriego Nyomiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

Ks. Christopher Ferguson ma 61 lat. Urodził się w Kanadzie, gdzie został ordynowany na duchownego Kościoła Zjednoczonego. Oprócz Kanady pracował również na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej oraz w Stanach Zjednoczonych. Na sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych został wybrany przez jej Komitet Wykonawczy, który od 11 do 18 maja obraduje w Hanowerze.

16.05.2014.
 
5 Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych

W tym roku już po raz piąty w imieniu Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie serdecznie zapraszam na cykl recitali organowych na zabytkowych organach firmy Schlag und Söhne z 1900 roku.
Koncerty, wzorem lat ubiegłych, odbywają się od marca do listopada zawsze w 4-tą niedzielę miesiąca, oraz w 3-cią niedzielę grudnia 2014 roku o godzinie 19.00.

W tym roku mamy zaszczyt gościć wielu wybitnych muzyków z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski.

13.03.2014.
 
Zmiana godziny nadawania audycji radiowych

Od połowy września 2013 nastąpiła zmiana pory nadawania audycji "Kościoły w Polsce i na świecie". Będzie ona nadawana w soboty w Programie 1 Polskiego Radia o godzinie 21.48, czyli pięć minut później niż dotychczas. Zmianę wprowadzono w celu lepszego oddzielenia naszej audycji od bloku muzycznego (lista przebojów). Po zakończeniu audycji kolejnym punktem programu (po reklamie) nadawane będą już bezpośrednio wiadomości radiowe.

18.09.2013.
 
Przeczytaj, posłuchaj, postudiuj...

Zachęcamy do czytania i słuchania kazań naszych duchownych. Znajdziecie je na stronie internetowej JEDNOTY:
http://www.jednota.pl/duchowo/kazania
http://www.jednota.pl/duchowo/kazania/198-kazania-do-sluchania

Zachęcamy też do korzystania z serwisu egzegeza.pl (link na stronie internetowej JEDNOTY w zakładce "duchowość") - może on być pomocny w indywidualnym studiowaniu Bożego Słowa.

10.09.2013.
 
Możliwość wsparcia funduszu remontowego zabytków na cmentarzu kalwińskim w Orzeszkowie

Przekaż darowiznę lub 1% swojego podatku dochodowego na ratowanie zabytków architektury. Nasza działalność nie byłaby i nie będzie możliwa bez finansowego wsparcia wielu osób. Prosimy pomóżcie nam ratować, zabezpieczać i chronić zabytki.

25.02.2013.
 

Prezentacja KER

Prezentacja multimedialna
o Kościele
Ewangelicko-ReformowanymKonto bankowe na które mogą wpłacać składki kościelne członkowie Diaspory:
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Al. Solidarności 76A, 00-145 Warszawa

BRE BANK S.A.
II Oddział Korporacyjny
ul. Cybernetyki 2,
02-677 Warszawa

77 1140 1977 0000 3019 4500 1001 w PLN

50 1140 1977 0000 3019 4500 1002 w EUR


© 2014 Kościół Ewangelicko-Reformowany