Strona główna
Historia Kościoła
Duchowni Kościoła
Agendy kościelne
Święta kościelne
Posłuchaj
Oświadczenia
Publikacje
Czytelnia
RTV
Linki
Napisz do nas
Mapa dojazdu
Archiwum
Welcome
The History
Where can you find us?
Odwiedza nas 1 gość

Prezent pod choinkę

12.09.2014.
 
APEL SYNODU KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W RP W SPRAWIE SYTUACJI W IRAKU
Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu RP Pani Ewa Kopacz Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk

My, zebrani w dniach 6-7 września 2014 r. na Synodzie w Warszawie, wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP występujemy do władz naszego kraju z apelem o bezzwłoczne i stanowcze działania, mające na celu zapobieżenie kryzysowi humanitarnemu oraz poprawę sytuacji mniejszości religijnych, w tym naszych Sióstr i Braci w Chrystusie, prześladowanych i bestialsko mordowanych za swoją wiarę w północnym Iraku.

09.09.2014.
 
Obradował Synod Kościoła reformowanego

W Warszawie odbyła się sesja zwyczajna Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad przyjęto nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Wystosowano również apel w sprawie sytuacji mniejszości religijnych w Iraku oraz podjęto decyzję o wsparciu jednej rodziny chrześcijańskiej w Iraku lub Syrii.

Synod obradował od 6 do 7 września w warszawskiej siedzibie władz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Synodałowie przyjęli nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Kadencje Konsystorza, Synodu i Kolegiów Kościelnych zostały wydłużone z trzech do czterech lat. Dopisano również rozdziały o diasporze i diakonii, które usankcjonowały dotychczasową praktykę. Przywrócony został urząd diakona, który ma pełnić służbę charytatywną w Kościele. Nowe prawo wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

08.09.2014.
 
Odpowiedź Konsystorza KE-R na list w sprawie sytuacji chrześcijan w Iraku

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha”.

2 Kor 1,3-5

Siostry i Bracia! Niestety znów świat obiegają informacje o prześladowaniach religijnych, i nie tylko religijnych, w różnych częściach naszego globu. Wydawać by się mogło, że czasy, w których człowiek bałby się o życie ze względu na światopogląd czy wyznawaną religię minęły bezpowrotnie, ale nie. Chrześcijanin nie może przejść obojętnie nad nieszczęściem i winien pochylić się nad potrzebującym. Doceniamy apel o modlitwę i solidarność wystosowany przez Światową Radę Kościołów i Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych i prosimy by w modlitewnej wspólnocie naszego Kościoła polecać Bogu tych, którzy nierzadko mają już tylko nadzieję.

20.08.2014.
 
Drugi numer Jednoty 2014

Jednota 2/2014Ukazał się drugi w tym roku numer JEDNOTY. Tym razem jego tematyka dotyczy problemów wolności w kontekście 25. rocznicy przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

„Wolność – i co dalej?” – takie pytanie widnieje na okładce najnowszego numeru JEDNOTY. Autorzy artykułów wspominają przemiany demokratyczne sprzed 25 lat w kontekście polskim, wschodnioniemieckim i europejskim. Zastanawiają się też nad rolą Kościołów wówczas i obecnie, w sytuacji wolności i demokracji.

W numerze podjęta została tematyka miejsca religii we współczesnym społeczeństwie, wolności religijnej i radzenia sobie w warunkach pluralizmu światopoglądowego. Wolność przyniosła również nowe pytania w debacie społecznej. Jednym z nich jest problematyka gender – publikując artykuły na ten budzący emocje temat chcemy rozpocząć dyskusję uwzględniającą różne punkty widzenia.

Ponadto w numerze kolejny odcinek cyklu o pomocnicach reformacji (tym razem o Annie Wazównie), a także rozmowa z ks. Setrim Nyomim, ustępującym sekretarzem generalnym Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, który opowiada o wyzwaniach stojących przed ewangelikami reformowanymi na całym świecie.

Najnowszy numer JEDNOTY jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf, a także w serwisie internetowym jednota.pl.

25.07.2014.
 
Inauguracja obchodów Roku Jana Husa - w TVP

Fragmenty nabożeństwa, które 6 lipca w Pstrążnej zainaugurowało obchody Roku Jana Husa w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP zostaną nadane przez TVP 21 lipca o godz. 12.45 w Programie 2. Nabożeństwo prowadzili ks. Krzysztof Góral i ks. Petr Brodsky, kazania wygłosili: ks. Góral i ks. Helena Junova.
Obchody Roku Jana Husa zakończą się 6 lipca 2015 r. W ramach obchodów planowane są publikacje książkowe związane z Reformatorem i przybliżające historię potomków braci czeskich na ziemiach polskich oraz konferencja popularno-naukowa w Zelowie w 2015 r.
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP należy do Kościołów wywodzących się ze szwajcarskiego nurtu reformacji XVI w. (Ulryk Zwingli i Jan Kalwin) oraz czeskobraterskiego (Jan Hus).

14.07.2014.
 
Regionalne spotkanie chrześcijan

We Wrocławiu odbyło się IX Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Około 4 tys. osób z kilkunastu Kościołów protestanckich z różnych krajów wzięło udział w rozmaitych wykładach, dyskusjach, koncertach, warsztatach i nabożeństwach.

Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej odbywają się od 1991 r. – za każdym razem w innym mieście. W tym roku miało ono miejsce we Wrocławiu od 4 do 6 lipca, a jego hasłem brzmiało: "Być wolnym w Chrystusie". Głównym organizatorem imprezy była Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, zaś współorganizatorami Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP oraz Kościoły ewangelickie z Europy Środkowo-Wschodniej. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Polski Bronisław Komorowski.

08.07.2014.
 
Zurych Miastem Reformacji

Wspólnota Ewangelickich Kościołów w Europie (WEKE), zrzeszająca Kościoły luterańskie, ewangelicko-unijne, reformowane i metodystyczne, przyznała Zurychowi tytuł Miasta Reformacji – poinformował austriacki biskup luterański Michael Bünker, sekretarz generalny (WEKE). Lista będzie systematycznie rozszerzana – zapowiedział biskup.
Miasta Reformacji to inicjatywa WEKE, mająca na celu popularyzowanie europejskich miast ważnych dla historii XVI-wiecznej Reformacji. Zurych jest obok Genewy najważniejszym miastem szwajcarskiego (reformowanego) nurtu Reformacji – to właśnie tam działalność reformacyjną rozpoczął ks. Ulrich Zwingli (kilka lat później niż ks. Marcin Luter w Wittenberdze), a kontynuował Heinrich Bullinger. Również w Zurychu powstały pierwsze grupy anabaptystyczne.

25.05.2014.
 
Ks. Ferguson sekretarzem generalnym ŚWKR

Kanadyjski duchowny ks. Christopher Ferguson został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 1 sierpnia zastąpi na tym stanowisku pochodzącego z Ghany ks. Setriego Nyomiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

Ks. Christopher Ferguson ma 61 lat. Urodził się w Kanadzie, gdzie został ordynowany na duchownego Kościoła Zjednoczonego. Oprócz Kanady pracował również na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej oraz w Stanach Zjednoczonych. Na sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych został wybrany przez jej Komitet Wykonawczy, który od 11 do 18 maja obraduje w Hanowerze.

16.05.2014.
 
II FESTIWAL PSALMÓW

12.05.2014.
 
5 Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych

W tym roku już po raz piąty w imieniu Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie serdecznie zapraszam na cykl recitali organowych na zabytkowych organach firmy Schlag und Söhne z 1900 roku.
Koncerty, wzorem lat ubiegłych, odbywają się od marca do listopada zawsze w 4-tą niedzielę miesiąca, oraz w 3-cią niedzielę grudnia 2014 roku o godzinie 19.00.

W tym roku mamy zaszczyt gościć wielu wybitnych muzyków z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski.

13.03.2014.
 
Zmiana godziny nadawania audycji radiowych

Od połowy września 2013 nastąpiła zmiana pory nadawania audycji "Kościoły w Polsce i na świecie". Będzie ona nadawana w soboty w Programie 1 Polskiego Radia o godzinie 21.48, czyli pięć minut później niż dotychczas. Zmianę wprowadzono w celu lepszego oddzielenia naszej audycji od bloku muzycznego (lista przebojów). Po zakończeniu audycji kolejnym punktem programu (po reklamie) nadawane będą już bezpośrednio wiadomości radiowe.

18.09.2013.
 
Przeczytaj, posłuchaj, postudiuj...

Zachęcamy do czytania i słuchania kazań naszych duchownych. Znajdziecie je na stronie internetowej JEDNOTY:
http://www.jednota.pl/duchowo/kazania
http://www.jednota.pl/duchowo/kazania/198-kazania-do-sluchania

Zachęcamy też do korzystania z serwisu egzegeza.pl (link na stronie internetowej JEDNOTY w zakładce "duchowość") - może on być pomocny w indywidualnym studiowaniu Bożego Słowa.

10.09.2013.
 
Możliwość wsparcia funduszu remontowego zabytków na cmentarzu kalwińskim w Orzeszkowie

Przekaż darowiznę lub 1% swojego podatku dochodowego na ratowanie zabytków architektury. Nasza działalność nie byłaby i nie będzie możliwa bez finansowego wsparcia wielu osób. Prosimy pomóżcie nam ratować, zabezpieczać i chronić zabytki.

25.02.2013.
 


Konto bankowe na które mogą wpłacać składki koscielne członkowie Diaspory:
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Al. Solidarności 76A, 00-145 Warszawa

BRE BANK S.A.
II Oddział Korporacyjny
ul. Cybernetyki 2,
02-677 Warszawa

77 1140 1977 0000 3019 4500 1001 w PLN

50 1140 1977 0000 3019 4500 1002 w EUR


© 2014 Kościół Ewangelicko-Reformowany